Emek 2800 g'lık Tahin (Cam)
Emek 2000 g'lık Tahin (Teneke)
Koli İçeriği
  Koli İçeriği 2 kg x 1

Emek 2000 g'lık Tahin (Plastik Bidon)
Emek 2000 g'lık Tahin (Plastik Kova)
Koli İçeriği
  Koli İçeriği 2 kg x 4

Emek 1500 g'lık Tahin (Plastik Kova)
Emek 1000 g'lık Tahin (Plastik Kova)
Koli İçeriği
  Koli İçeriği 1 kg x 6

Emek 1500 g'lık Tahin (Plastik Bidon)
Emek 900 g'lık Tahin (Cam)
Koli İçeriği
1,5 kg x 6 Koli İçeriği 900 g x 15

 
Emek 800 g'lık Tahin (Plastik Bidon)
 
Koli İçeriği
800 g x 12